Publikováno

Soutěž o rostoucí nábytek za více než 10 000 Kč

Soutěž o rostoucí nábytek pro léto 2015. Vyhrát můžete rostoucí stůl Mayer a Rostoucí židli Actikid. Vyhrát může každý, kdo přihlásí obrázek na téma “Můj vysněný pokoj”. Kompletní pravidla v záložce: Pravidla a ceny

Pozor důležitá aktualizace soutěže.

Bohužel chyba v aplikaci znemožnila hlasování, tím pádem bylo nutné některá opatření odebrat a aplikace není tak neprůstřelná proti manipulaci. Stále platí, že každý má jen jeden hlas. V případě, že toto pravidlo někdo obejde budou Vícenásobné hlasy po skončení soutěže odebrány.

Termín hlasování prodlužujeme do 3.8.2015

Ceny v naší soutěži

242810ECO
Židle Actikid ECO
32P1 11 ORG p
Stůl Mayer Junior

Naše soutěž již byla ukončena a my Vám představujeme výherní obrázky.

Obrázek, který získal nejvíce hlasů a vyhrává stůl Mayer Junior

Vysnená izba 5 ročnej Mišky

Vysnená izba 5 ročnej Mišky 1cena

Cena pořadatele a výhra židle Actikid

cena2

Pravidla soutěže o rostoucí nábytek 2015

Obecná ustanovení

 • Soutěž je určena všem rodičům a jejich dětem, kteří se do soutěže přihlásí
 • Organizátorem soutěže je eshop Rostoucí Nábytek.com provozovaný Ing. Pavlem Kočárkem, Zd. Hanuše 503, 27203 Kladno, IČ: 87033542, DIČ:CZ8310230665
 • Účastníkem soutěže je každý kdo do soutěže nahraje obrázek pomocí aplikace na adrese: https://www.rostoucinabytek.com/soutez-o-rostouci-nabytek-za-vice-nez-10-000-kc/
 • Pořadatel si vyhrazuje právo změny pravidel, vč. práva soutěž kdykoli zrušit
 • Výhry v soutěži nejsou soudně vymahatelné
 • Ve sporných případech si pořadatel vyhrazuje právo rozhodnout s konečnou platností
 • Do soutěže budou zařazeny všechny zaslané obrázky, které budou odpovídat tématu “Můj vysněný pokoj“, technika malování není nijak omezena.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo vyřadit obrázky, které budou obsahovat nevhodný obsah vzhledem k tématu. Účastník soutěže bude v tomto případě informován o prohřešku a bude moci nahrát nový obrázek.

Průběh soutěže

 • Přihlášení obrázků do soutěže je otevřeno od 1.7.2015 do 31.7.2015
 • Hlasování probíhá od 8.7.2015 do 31.7.2015
 • Každý hlasující má pouze jeden hlas. Kontrola je zajištěna nutností přihlášení nebo přihlášení přes facebook aplikaci.

Ceny a jejich předání

 • Cena hlasujících – Rostoucí stůl Mayer Junior – vyhrává obrázek s největším počtem hlasů
 • Cena pořadatele – Rostoucí židle Actikid s potahem ECO – vítěze určí pořadatel z deseti obrázků s nejvíce hlasy
 • Výherce si může vybrat barevnou variantu
 • Výhra v soutěži bude oznámena emailem, při přihlášení dejte pozor na správné vyplnění
 • Předání ceny proběhne dle dohody v kanceláři eshopu, u výherců nebo bude zasláno. Rozhodující slovo má pořadatel
 • Termín předání bude 24. – 31.82015

Ostatní pravidla

 • Zasláním obrázku do soutěže účastník uděluje pořadateli bezúplatně nevýhradní licenci k užití obrázku ke všem způsobům jeho užití a to v neomezeném rozsahu a s právem poskytovat podlicence. Účastník nemá právo na přiměřenou dodatečnou odměnu. Licence je udělována pro celosvětové území, na dobu trvání majetkových autorských práv a bez množstevního omezení. V rámci užití obrázku je pořadatel oprávněn užít obrázek vcelku nebo jeho část, nejen v jeho původní podobě (tj. v jaké byla účastníkem odevzdána), ale i v podobě autorského či neautorského díla vzniklého úpravou a jinou změnou obrázku, spojením s jinými autorskými díly i s textem,obrazem, fotografií nebo zvukem neautorského charakteru, zařazením do souboru děl autorského i neautorského charakteru; k tomu účelu je pořadatel oprávněn dílo upravovat a jinak měnit.
 • Okamžikem přihlášení do soutěže účastník vyjadřuje svůj souhlas s tím, aby v případě, že se stane vítězem některé části soutěže byly jeho jméno, příjmení a adresa (v rozsahu uvedení obce či části obce) použity v přiměřeném rozsahu pro účely propagace pořadatele, jeho produktů nebo propagace či sdělování výsledků soutěže (vždy však pouze pokud bude zároveň zmíněna samotná soutěž). Zároveň účastník soutěže souhlasí s tím, že v souvislosti se soutěží mohou být pořízeny a ve výše uvedeném rozsahu zveřejněny také jeho podobizny, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy.
 • Okamžikem přihlášení do soutěže účastník i hlasující uděluje pořadateli svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení a adresa, ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů pořadatelem, pro účely této soutěže a dále pro obchodní a marketingové účely pořadatele. Souhlas se zpracováním osobních údajů poskytuje účastník soutěže na dobu neurčitou. Účastník má právo kdykoliv svůj souhlas odvolat, právo přístupu ke svým osobním údajům, právo žádat jejich opravu, doplnění, zablokování nebo zlikvidování osobních údajů, jakož i další práva dle ustanovení §21 zák. č. 101/2000 Sb.
 • Účastník i soutěžící soutěže zároveň výslovně prohlašuje, že poskytuje pořadateli souhlas, aby e-mailovou adresu a další účastníkem poskytnuté podrobnosti jeho elektronického kontaktu využily pro potřeby šíření nevyžádaných obchodních sdělení ve smyslu ustanovení § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Souhlas je poskytován na dobu neurčitou. Tento souhlas lze odvolat za podmínek stanovených platnými právními předpisy.

Soutěž naleznete také na největším soutěžním portálu v ČR – Soutěže.cz a na Websoutěže.cz

Sdílejte článek s přáteli